google translate

duminică, 30 august 2015

Planul Kalergi: genocidul popoarelor europene

Ţăranul Amar


art31ro:
Kalergi-si-Uniunea-Europeana


Imigrarea în masă e un fenomen ale cărui cauze sunt abil create de Sistem şi pe care propaganda multietnică se chinuie să îl reprezinte ca fiind inevitabil. Cu acest articol încerc să demonstrez o dată pentru totdeauna că nu este vorba de un fenomen spontan.
Ceea ce se încearcă să se afişeze ca fiind fructul ineluctabil al istoriei, în realitate este un plan studiat în jurul mesei şi pregătit de decenii pentru a distruge complet chipul Vechiului Continent.
PANEUROPA
Puţini ştiu că unul dintre principalii ideatori ai procesului de intregrare europeană a fost cel care a planificat genocidul programat al popoarelor europene. Este vorba de un personaj obscur a cărui existenţă este ignorată de mase, dar pe care cei puternici îl consideră ca fiind tatăl fondator al Uniunii Europene. Numele său e Richard Coudenhove Kalergi. El se mişcă în spatele cortinei, departe de reflectoare, reuşind astfel să atragă în pânzele sale pe cei mai importanţi şefi de stat, care aususţinut şi promovat proiectul său de unificare europeană.[1]
În 1922, la Viena, pune bazele mişcării „Paneuropa” care are ca scop instaurarea unei Noi Ordini Mondiale bazată pe o Federaţie a Naţiunilor condusă de Statele Unite. Unificarea europeană ar fi constituit primul pas spre un unic Guvern Mondial.
Cu instaurarea fascismelor în Europa, Planul se deteriorează, iar uniunea Paneuropeană e constrânsă să se dezbine, dar după al Doilea Război Mondial, Kalergi, mulţumită unei activităţi frenetice şi neobosite, dar şi cu susţinerea lui Winston Churchill, dinloja masonică B’nai B’rith şi a unor ziare ca şi New York Times, reuşeşte să obţină aprobarea proiectului său din partea Guvernului Statelor Unite.
ESENŢA PLANULUI KALERGI
În cartea sa „Praktischer Idealismus”, Kalergi declară că locuitorii viitoarelor State Unite ale Europei nu vor fi popare originale ale Bătrânului Continent, ci o subumanitate bestializată de amestecul rasial. El afirmă fără jumătăţi de măsură că e necesarca popoarele europene să se amestece cu rase asiatice şi de culoare pentru a crea o turmă multietnică fără calitate şi uşor de dominat de către elita la putere.
„Omul viitorului e de sânge mixt. Rasa viitorului eurasiatică-negroidă, extrem de asemănătoare cu anticii egipteni, va înlocui multiplicitatea popoarelor cu o multiplicitate de personalităţi.” [2]
Gerd Honsik descrie astfel esenţa Planului Kalergi
Kalergi proclamă desfiinţarea dreptului de autodeterminare al popoarelor şi, succesiv, eliminarea naţiunilor prin intermediul mişcărilor etnice separatiste sau imigrării în masă. Pentru ca Europa să fie dominabilă de către elită, pretinde transformarea popoarelor omogene într-o rasă amestecată de albi, negri şi asiatici. Acestor metişi el le atribuie cruzimea, infidelitatea şi alte caracteristici care, după părerea sa, trebuiesc create conştient deoarece sunt indispensabile pentru a genera superioritatea elitei.
Eliminând mai întâi democraţia, adică guvernul poporului, apoi însuşi poporul prin amestecarea raselor, rasa albă trebuie înlocuită cu o rasă metisă uşor de dominat. Eliminând principiul egalităţii tuturor în faţa legii şi evitând orice critică la adresaminorităţilor prin intermediul legilor extraordinare care să le protejeze, se va reuşi reprimarea maselor.
Politicienii acelor vremuri au dat dreptate lui Kalergi, puterile occidentale se încredinţau planului său, iar băncile, mass-media şi serviciile secrete americane au finanţat aceste proiecte. Şefii politicii europene ştiu bine că el e autorul acesteiEurope care se dictează prin Bruxelless şi Maastricht. Kalergi, necunoscut opiniei publice, în clasele istorice şi printre deputaţi, este considerat tatăl Maastrichtului şi multiculturalismului.
Noutatea planului său nu e cea de a accepta genocidul ca mijloc pentru atingerea puterii, dar cea de a pretinde crearea subumanilor, iar mulţumită caracteristicilor negative ale acestora ca şi incapacitatea sau instabilitatea, să se garanteze toleranţa şiacceptarea „rasei nobile”. [3]
Praktischer Idealismus - Kalergi

DE LA KALERGI ÎNAINTE
Deşi nicio carte de istorie nu vorbeşte despre Kalergi, ideile sale au rămas principalele surse de inspiraţie ale actuale Uniuni Europene. Convingerea că popoarele Europei trebuiesc amestecate cu negrii şi asiatici pentru a distruge identitatea şi pentru acrea o singură rasă metisă, se află la baza tuturor politicilor comunitare adresate integrării şi apărării minorităţilor. Nu este vorba de principii umanitare, dar de directive emise cu o determinare nemiloasă pentru realizarea celui mai mare genocid dinistorie.
În onoarea sa a fost constituit premiul european Coudenhove-Kalergi care la fiecare doi ani premiază europeiştii care au ieşit în evidenţă prin punerea în practică a planului criminal Kalergi. Printre aceştia găsim şi nume de calibrul Angelei Merkel sau al lui Herman Van Rompuy.
Premiul Kalergi conferit Angelei Merkel


 Premiul Kalergi conferit lui Herman van Rompuy

Incitarea la genocid se găseşte şi la baza invitaţiilor constante ale ONU de a ospita milioanele de imigranţi pentru a compensa scăzuta natalitate europeană. Conform raportului difuzat la începutul noului mileniu, Ianuarie 2000, pe nume „Population division” al Naţiunilor Unite la New York, intitulat: „Emigrări de schimb: o soluţie pentru populaţiile în declin şi îmbătrânite, Europa ar avea nevoie până în 2025 de 159 de milioane de imigraţi.” Rămâne un enorm dubiu: cum e posibilă o estimare atât deprecisă dacă imigrarea nu este un plan stabilit în jurul mesei. Ceea ce rămâne sigur e că scăzuta natalitate ar putea fi uşor inversată prin măsuri potrivite care să susţină familiile. La fel de sigur este că patrimoniul genetic european nu se poateproteja prin introducerea unui patrimoniu genetic diferit, ci doar se accelerează dispariţia acestuia. Singurul scop al acestor măsuri e cel de a denatura complet popoarele, transformându-le într-o masă de indivizi fără nicio coeziune etnică, istorică şiculturală.
Pe scurt, teza Planului Kalergi a constituit şi constituie şi astăzi fondamentul politicilor oficiale ale guvernelor menite să promoveze genocidul popoarelor europene prin imigrarea în masă. G.Brock Chisholm, fostul director al Organizaţiei Mondiale aSănătăţii (OMS), demonstrează că a învăţat bine lecţia lui Kalergi când afirmă:
„Ceea ce oriunde in lume trebuie să se aplice e să se practice limitarea naşterilor şi căsătoriile mixte, şi asta cu scopul de a crea o singură rasă într-o lume unică ce depinde de o autoritate centrală” [4]
timbru si moneda in onoarea lui Kalergi

CONCLUZIE
Dacă privim în jurul planului Kalergi, pare că s-a realizat în întregime. Suntem martorii deprecierii Europei. Axioma „Noii Civilizaţii” susţinută de evangelizatorii Mentalităţii Multiculturale, e adeziunea la amestecul etnic forţat. Europenii suntnaufragiaţi în metisism, scufundaţi în valurile de imigraţi afro-asiatici. Plaga căsătoriilor mixte produce în fiecare an mii de noi indivizi de rasă mixtă: „copiii lui Kalergi”. Sub dubla presiune a ignoranţei şi tâmpeniei umanitare oferite de mijloacele de comunicare în masă s-a impus europenilor negarea propriilor origini, uitând astfel de propria identitate etnică.
Susţinătorii Globalizării se obosesc să ne convingă că a renunţa la identitatea noastră e un act progresist şi umanitar, că „rasismul” e greşit, dar doar pentru că vor ca noi să devenim doar nişte orbi consumatori. Mai mult ca oricând e necesar săreacţionăm la minciunile Sistemului şi să reanimăm spiritul rebeliunii în inimile europenilor. Nu avem altă alegere, alternativă e sinuciderea etnică.
NOTE
[1] Printre urmaşii din prima clipă sunt şi politicienii cehi Masarik şi Benes, la fel ca şi bancherul Max Warburg care a pus la dispoziţia lui Kalergi primii bani pentru proiect, 60.000 de mărci. Cancelarul austriac Monsignor Ignaz Seipel şi următorulpreşedinte austriac Karl Renner şi-au asumat responsabilitatea de a conduce mişcarea Paneuropeană. Kalergi însuşi anunţă faptul că alţi politicieni francezi aprobau mişcarea sa pentru a reprima recuperarea Germaniei. Astfel, primul ministru francez Edouard Herriot şi guvernul său, ca şi liderii britanici din toate sectoarele politice şi redactorul şef de la Times, Noel Baker, au căzut în mecanismele acestui conspirator. În final a reuşit să îl atragă pe însuşi Winston Churchill. În acelaşi an, cel care maitârziu urma să fie genocidul ceh a 300.000 de sudeţi germani, Edvard Benes, a fost numit preşedinte onorific. Până în acest moment el a ignorat complet existenţa lui Kalergi, dar negocia cu Mussolini pentru restrângerea dreptului autodeterminăriiaustriecilor pentru a favoriza mai mult popoarele victorioase, dar a eşuat. În infinita listă de politicieni ai secolului XX, de menţionat în mod special sunt Konrad Adenauer, fostul ministru al justiţiei spaniol, Rios şi John Foster Dulles (EEUU). Fără să respecte fondamentul democraţiei şi cu ajutorul ziarului New York times şial New York Herald Tribune, Kalergi a prezentat Congresului American planul său. Dispreţul pe care îl avea faţă de guvernul popular l-a exprimat într-o frază din 1966, în care aminteşte activitatea sa de după război: „Succesivii 5 ani ai mişcăriiPaneuropene au fost dedicaţi mai ales acestui obiectiv: prin mobilitarea parlamentelor se forţau guvernele să construiască Paneuropa”. Ajutat de Robert Schuman, ministrul de externe francez, Kalergi reuşeşte să scoată de sub controlul Germaniei propriaproducţie de oţel, fier şi cărbune şi să le transfere suveranităţii supranaţionale, adică antidemocratice. Apar alte nume: De Gasperi, trădătorul autodeterminării tirolezilor de sub şi Spaak, liderul socialist belgian. Kalergi pretinde că vrea săstabilească pacea între poporul german şi cel francez prin urmaşii lui Clemenceau, cei care au creat planul genocid de la Versailles. În anii 20 alege culoarea albastră pentru steagul Uniunii Europene. Rolul de conducere al lui Kalergi în cosntruirea Europei multiculturale şi în restricţionarea puterii executive a parlamentelor şi guvernelor e evident şi în zilele noastre şi se demonstrează prin conferirea premiului „Coudenhove Kalergi” de către cancelarul Helmut Kohl ca şi mulţumire pentru urmareaplanului, ca şi jertfă şi adorare a puterii personajului din partea masonului şi politicianului european, primul ministru al Luxemburgului, Junker. În 1928 s-au adăugat celebri politicieni şi masoni francezi: Leon Blum (mai târziu prim ministru), Aristide Briand, E.M. Herriot, Loucheur. Printre asociaţii săi se întâlneau şi alte nume ca şi scriitorul Thomas Mann şi fiul Kaiserului, Otto von Absburg. Printre promotorii, dincolo de cei deja menţionaţi, se întâlnesc şi Churchill, CIA, loja masonică B’nai B’rith, New York Times şi toată mass-media americană. Kalergi a fost primul căruia i s-a oferit premiul Carlomagno în localitatea Aachen; iar când l-a primit Adenauer, Kalergi era prezent. În 1966 păstrează contactele cu cei mai importanţi colaboratori.Toţi cei care au primit acest premiu fac parte din cercul de prieteni ai lui Kalergi şi sunt masoni, sau se străduiesc să reprezinte interesele SUA în Germania. În anul 1948 Kalergi reuşeşte să convertească „Congresul europarlamentarilor” din Interlakenîntr-un instrument prin care să oblige guvernele să îşi întoarcă atenţia spre „chestiunea europeană”, adică să îi realizeze propriul plan. Tocmai atunci se formează Consiliul European, iar la conducerea delegaţiei germane îl găsim pe Konrad Adenauer sprijinit de CIA. (Gerd Honsik, „Planul Kalergi”) [2] Kalergi, „Praktischer Idealismus” [3] Honsik, cit. [4] „USA Magazine” 12 august 1955

vineri, 21 august 2015

Ce UDMR, PPMT... Se coace un partid separatist neaoş, "românesc", "transilvănean" !

Prioritate de Dreapta


Şi nimeni (dintre politicieni) nu protestează; ba-l şi văd înregistrat "legal". De ce nu se face o razie la această oficină separatistă şi nu sunt anchetaţi instigatorii ? A, da... serviciile "româneşti" sunt ocupate cu hăituirea patrioţilor şi a capitalului autohton.
În programul Partidului Bănăţănilor (sic !) apar aceleaşi puncte care definesc un stat federal ca şi în Manifestul Regionalizării din 2001 (apărut în spiritul "Casei Comune Europene" a lui Gorbaciov):


"Steagul Banatului", identic cu cel de pe vremea Imperiului Austriac şi inscripţionat cu un mesaj separatist aproape explicit, scris cu
litere gotice ("germane")
1. Regionalizare pe baza regiunilor istorice şi cu păstrarea numelui acestor regiuni, pentru a folosi şi revigora afinităţile regionale, şlefuite în sute de ani
2. Desfiinţarea judeţelor deoarece sunt un intermediar inutil între Regiune şi Administraţiile locale - se poate reveni la comitatele din jurul oraşelor - şi sunt ”cuibul” baronilor neocomunişti. Judeţele au fost retrasate de către bolşevico-comunişti pentru a ”încăleca” cel puţin două regiuni istorice în scopul generării ”carcaletelui” numit “omul nou”.
3. Regiunile vor avea un parlament – consiliu regional, ales prin vot direct, care poate vota legi regionale, cu condiţia respectării Constituţiei şi legislaţiei central.
4. Executivul regional pune în aplicare voinţa parlamentului-consiliu regional.
5. Regiunile vor fi reprezentate la U.E. şi pot stabili legături interregionale.
6. Regiunile vor avea steag propriu, care nu poate fi arborat decât împreună cu steagul României. Pentru Banat propunem să existe pe steagul regional o reprezentare care să amintească despre Revoluţia din Decembrie 1989.
7. Istoria şi literatura regiunilor se vor studia, obligatoriu, în şcoli.
8. În oraşele regiunii se vor putea solicită şi elibera toate documentele şi autorizaţiile necesare Cetăţenilor din oraşele respective şi celor din localităţile arondate oraşelor – Cetăţenii vor fi obligaţi să ajungă în oraşele mai mari sau în capitala regiunii numai pentru cauze care se judecă la Tribunal sau la Curtea de Apel.
9. Descentralizarea fiscală: toate taxele şi impozitele vor fi strânse la nivel local şi regional şi prin lege se va stabili procentul din încasări care ajunge la Bucureşti – procent egal pentru toate regiunile – din care să fie susţinută administrația centrală, armata, politică externă, fondul de solidaritate interregional.
10. Prin Lege se vor stabili plăţile care se fac din Bugetul regional şi Bugetul local precum şi sursele din care vor proveni sumele necesare.
11. Firmele care nu au sediul în regiunea în care deţin puncte de lucru, filiale sau sucursale vor fi obligate să facă bilanţ contabil pentru fiecare regiune în parte şi să plătească impozitele aferente regiunii – valabil şi pentru firmele cu sediul în Bucureşti.
12. Schema de personal – inclusiv numărul de angajaţi – în administraţia regională, respectiv locală se va stabili de către parlamentul-consiliul regional, respective consiliile locale.
13. Salariile angajaţilor din administraţia regională, respective locală, se vor plăti, exclusiv, din fondurile regionale, respectiv locale.
14. La nivel regional se va organiza un Consiliu al Înţelepţilor care se va pronunţă – cu titlu de recomandare – asupra oricărui aspect pe care-l consideră important pentru regiune.

An onimG spunea...
Decit regionalizare/federalizare mai bine sa se duca ''federalistii'' unde cred ei ca e bine si sa ne vedem de treaba noastra fiindca, altfel, ROMANIA VA DISPAREA DE PE HATRA PRECUM IUGOSLAVIA.
Nu sint istoric dar nu cred ca in Banat si Transilvania romanii au mai fost vreodata atit de manifest separatisti(nu ma intereseaza de ce , cum au ajuns asa, de ce sint atit de aroganti si sfidatori etc.) .
Asa ca, fiecare pe calea lui daca altfel nu se poate.
Nu se mai pot accepta invectivele si desconsiderarea ce s-ar potrivi dusmanilor, nu fratilor !
Cind va veni, trezirea va fi crunta dar degeaba; prostia se va plati din plin !
Asa ca ADIO !!!

An...G spunea...
Gind la gind !

https://2blackjack1.wordpress.com/2015/08/09/expropierea-romanilor-si-scopul-final-transilvania-numai-pentru-proprietari-unguri-si-germani-romanii-in-gazda/

Riddick spunea...
"Români", nu "românii", că nu toţi sunt - acolo - separatişti. Care sunt, sunt în minoritate. Se poate "altfel", dar împreună. Iar "adio" - adio separatiştilor, individual.

Cu exproprierea, e clară demult. Pentru cine vrea să vadă.

Am şters din greşeală un alt comentariu de-al tău:

"Sper ca in materialul de mai jos nu se face vreo apologie ilegala !

https://vremuritulburi.wordpress.com/2015/08/18/fostii-presedinti-ai-romaniei-sunt-toti-membri-ai-institutului-elie-wiesel/ "

Răspuns: avem pupcurişti inclusiv la nivelul cel mai înalt.An....G spunea...
Daca nu ar fi ''regatenii'' ajunsi in Banat si Transilvania pe vremea ''ailalta''(repartitii, personal pentru unitati economice, casatorii etc.), precum si parte dintre urmasii acestora, imi este teama ca situatia ar fi mai inchisa la culoare....
Asa, se mai trage de timp !!!

Riddick spunea...
E foarte bine că s-a făcut ce s-a făcut ("colonizarea", adică). Acum "fug afară" mult mai mulţi.

Eu ştergeam şi graniţele (vechi) de pe Carpaţi, întinzând un judeţ pe ambii versanţi, unind părţi din două judeţe, dintre care unul transilvănean şi altul regăţean. E drept, în unele zone n-ai nici trecători, nici drumuri practicabile zilnic în cursul anului, dar aş căuta să rezolv cumva.

Crystal Clear spunea...
A apărut in Regat o categorie de personaje care se dau "jignite" şi cărora le sare imediat ţandăra orgoliului ciocoiesc care spun cam aşa : Ardelenii n-au decât să se separe, noi le suntem superiori , n-avem nevoie de ei , nici nu mai vrem să-i vedem în faţa ochilor...
Ăştia sunt de cele mai multe o categorie dresată cu bani sau comenzi pentru firmele lor mărunte.
Nu prea întâlneşti idioţi utili de acest fel ,oamenii simpli nu spun aşa ceva... Bunul simţ şi iubirea curată de ţară nu poate fi prostită aici...

Tocmai am întâlnit azi pe cineva din prima categorie : primise din senin ( pe linie politica, bineînţeles, clienţi veniţi prin partid ) nişte comenzi mari pentru SUA

Riddick spunea...
Fac de minune pereche cu omologii lor transilvăneni (o să mă feresc să zic "ardeleni", "Ardeal" - vin de la Erdely, denumire neromânească).

Viermii ăştia strică ce s-a clădit în secole, de către zeci de generaţii.

Crystal Clear spunea...
Exact "perechile" astea îmi trecuseră şi mie prin cap, dar am uitat să scriu !

Societatea românească este atât de distrusă, pe toate părţile încât nu mai ştiu ce-i de făcut.
Oamenii sunt neputincioşi , revoltaţi. Adulţii mai în vârstă , cei simpli cu care mai intru în contact sunt disperaţi , cei mai cu şcoală fac tot ce pot să se pensioneze în avans, să scape , să plece în provincie, la ţară.
Toti se plâng de facturile la curent, la gaze, mâncarea este scumpă.Doctorii îi trateaza cu dispreţ, îi jignesc, le cer bani pe faţă
Este pur si simplu UMILITOR tot ce se întâmplă !

Riddick spunea...
Am corectat în text unele cuvinte de gen feminin (substantive) terminate cu "a" la articularea hotărâtă, apăreau cu "ă".

Adică, autorii ori nu cunoşteau bine limba română, ori a venit un text întocmit de nevorbitori de română ca limbă maternă: 'pune în aplicare voinţă parlamentului-consiliu regional', 'în oraşele mai mari sau în capitală regiunii'...

Da' ce zic eu, apăreau şi verbe: 'se vor putea solicită', 'pentru a ”încalecă” cel puţin două regiuni istorice'...

Riddick spunea...
Trebuie ORGANIZARE, ORGANIZARE şi iar ORGANIZARE. De jos în sus. Va fi foarte greu, trebuie blocaţi impostorii şi promovaţi liderii reali.
Crystal Clear spunea...
Textul e venit din străinătate, se vede de la o poştă
Crystal Clear spunea...
Da, aşa este.

Este grav, foarte grav. Este ceasul al treisprezecelea !
Nu ştiu cum mai scăpăm .
Au adus si forţe armate care staţionează la noi, şi care la un moment dat pot să lupte împotriva noastră a celor mici şi mulţi......

Riddick spunea...
Cel mai sigur indiciu de autor străin este nestăpânirea folosirii lui "ă" şi "â" (mai puţin la "ş" şi "ţ"). Ăia mai "deştepţi" renunţă cu totul la diacritice, ştiindu-se vulnerabili din acest punct de vedere.

Unii politicieni spun că acele trupe/forţe sunt "garanţia ireversibilităţii" apartenenţei "noastre" la NATO/UE. Dar dacă se dizolvă NATO/UE, sau electoratul nu le mai vrea ? "Then, what ?"

Crystal Clear spunea...
Păi rămân ca şi trupe de ocupaţie directă ale SUA, nu-i aşa ? ...
Crystal Clear spunea...
Ai dreptate cu â ,si ă şi cu diacriticile !
Anonim G spunea...
Scuze ca intervin, de pe pozitia mea de vierme dresat cu bani pentru firma mea marunta(pe care o voi avea in viata urmatoare) si plin de orgoliu ciocoiesc, spunind ca bine a zis Crystal Clear:

... ''Bunul simţ şi iubirea curată de ţară nu poate fi prostită aici''...

Asa cum se intimpla la Cluj mai zilele trecute cind http://www.activenews.ro/stiri/La-Cluj-e-comemorat-dictatorul-fascist-Horthy-Miklos-pe-bani-publici-123902.
Pina acum nu am vazut vreo reactie consistenta si nici nu am inteles de ce primarul roman boc lasa primaria pe mina unguroaicei aleia...

De lozinci sint satul !!!
De aia am ajuns aici fiindca sintem ''subtili'' si ''toleranti'', si specialisti in politica strutului.
Viermii strica ce s-a cladit de secole ?
Cine sint viermii???
Ce s-a cladit ???
Ce ?
Cite secole ?
Tot ce s-a cladit s-a distrus iar fauritorii sint morti !
Si, pentru a fi clar, in calitatea mea de ''idiot util'' v-as sugera sa mai calatoriti putin la Nord de munti si sa vorbiti cu ''oamenii simpli'' !
Apoi mai discutam, daca nu va deranjeaza sa dialogati cu un ''idiot util'' !!!

Riddick spunea...
Crystal Clear:

Probabil că va rămâne valabil "parteneriatul strategic" cu SUA.

Anonim G:

"Viermii" sunt cei care întreţin curentul separatist, cei mai mulţi o fac conştient. De ce vrei să te simţi ca fiind asociat lor ? Una e îngrijorarea, alta-i defetismul ("Dom'ne, e clar: ăia vor CU TOŢII să se rupă de noi !").

"Câte secole ?" Măcar vreo trei, de pe la 1600.

"Ce s-a clădit ?" Măcar unitatea teritorială, dacă cea spirituală nu s-a realizat 100%.

Boc e la ordinele altora, nu-i de mirare că face ce face.

Crystal Clear spunea...
Când mă gândesc la câte investiţii în fabrici viabile, care exportau s-au făcut în Transilvania , cu banii noştri mă simt ca şi cum cineva plănuieşte să-mi ia casa iar mintea mea este numai la cum să mă protejez....
Riddick spunea...
Trebuie să înţeleagă clar toată lumea: cetăţenii sunt proprietari în indiviziune, nu "pe bucăţi". Nimeni nu poate pretinde monopol pe o bucată de ţară.

miercuri, 19 august 2015

Să fim oare atât de proşti încât să murim în masă facilitând războaiele altora ?

Prioritate de Dreapta

Ne-o spun zilnic, aproape în clar. Se pare că nu mai are cine să-i audă.
Niciun avertisment nu trebuie socotit a fi tardiv:
 

[...]  Ce este cu avalanșa asta de subiecte? De ce ni se oferă tablouri în pereți, nu pe pereți, valuri de povești de amor maneliste cu politicieni de top, hoții inimaginabile cu hoți intangibili, aglomerație în Beciul Domnesc și peste toate un spectacol grotesc, de nu de-a dreptul porcesc, agrementat cu violuri în grup? Nu cumva, folosesc din nou cuvântul, puhoiul de insanități, de escrocherii, de nemernicii pe care organele le-au ținut până acum sub obroc, ecranează, astupă, distrage atenția de la ceva și mai grav? Ei, bine, s-ar spune că da. Unii susțin că nu este decât continuarea și accentuarea jocului manipulator prin care țara a fost și este devalizată, prin care să fie definitivată devalizarea, să fie consacrat statutul de colonie, măcar în fapt. Fără a nega acest lucru, nu trebuie exclusă o altă probabilitate mult mai gravă. În spatele acestor măști aburite, acestor cortine de fum, cacealmalei numită anticorupție se instalează tunurile adevărate, bombele ce ne vor lovi la modul propriu. În vreme ce mai mult ne hlizim decât ne indignăm la spectacolul dezvăluirilor și arestărilor de carnaval ale foștilor puternici ai zilei și camarilei lor, adevărații păpușari instalează aici teatrul de război. Dincolo de conspirații, România a devenit pe hărțile generalilor, și poate și ale președinților, locul ideal unde poate fi experimentat noul conflict al mileniului. Ceea ce se întâmplă în Ucraina, în proximitatea noastră, ar rămâne un simplu zgomot de fundal. Generalii au nevoie de un război adevărat care să nu afecteze nici una din marile tabere implicate, într-o zonă de margine a articolului cinci, după care să nu-i pară nimănui prea rău și care să poată justifica o ambalare a mașinăriei belicoase mondiale. Geopolitica superputerilor pare împăcată pe noul aliniament. Și la fel și noul Svejk care, în speranța că va scăpa de dosarele lui de banditism funciar și locativ, mai nou de terorism, umblă cu fulmicotonul, cerând alipirea Basarabiei, care înseamnă matematic dezlipirea Transilvaniei. O nouă Iugoslavie? Un nou Kosovo? Teritoriul de aici, în care palpită și Ținutul românofob, se califică milimetric, în viziunea lor funestă și ne-o spun zilnic, aproape în clar. Se pare că nu mai are cine să-i audă. Iar cei care dau semne că înțeleg ce se întâmplă sunt amestecați și mestecați de malaxorul butaforiei premergătoare. Că așa stau lucrurile în realitate, mi se pare o suspiciune rezonabilă. Dincolo de ficțiune.

joi, 13 august 2015

SRI începe lupta împotriva sistemului


inPolitics.rohttp://inpolitics.ro/sri-incepe-lupta-impotriva-sistemului_18431345.htmlsecret agent 2

SRI începe lupta împotriva sistemului

0 comentarii / 225 vizualizări / 13 august 2015

Am trăit să o aud şi pe asta. Din studiourile a două televiziuni de știri, despre care circulă informații insistente că ar fi arondate SRI, a fost lansată sintagma din titlul acestui articol. Desigur, de către „jurnalişti”. Pentru început. Apoi, nu m-aș mira ca, în funcție de reacții, tema să se oficializeze. Adică, ideea că SRI, nu numai că nu se confundă cu „sistemul”, nu numai că nu se află la temelia acestuia, dar chiar este un adversar. Un instrument anti-sistem. Dacă aceasta devine linia oficială a Serviciului Român de Informații atunci, nu m-aș mira deloc ca, în curând, și celelalte servicii să adopte sloganul astfel încât, „sistemul” să devenim noi. Adică, pur și simplu, cetățenii României.
Dar ce înseamnă acest „sistem” despre care se vorbește cu o insistență din ce în ce mai mare? Evident, nu înseamnă stat. Adică statul de drept. Pentru că de câte ori ne referim la stat, pur și simplu, îi pronunțăm numele. Nu avem niciun motiv să-l poreclim „sistem”. Există, este adevărat, expresia anti-sistem, dar care înseamnă cu totul și cu totul altceva. Când spunem, de pildă, că o persoană sau un grup de persoane sunt anti-sistem, ne gândim la faptul că, dintr-un motiv sau altul, refuză să accepte regulile după care funcționează România. Când spunem însă „sistem”, ne referim la cu totul și cu totul altceva.
Prin „sistem” se înțelege ceva, până la urmă, nu numai nociv, ci și subversiv în raport cu mecanismele democratice, cu drepturile și libertățile fundamentale ale omului, cu practicile specifice unui stat de drept. Când spunem „sistem”, arătăm cu degetul spre trăsăturile și atitudinile de stat polițienesc, prezente uneori în societatea noastră și, în mod special, la exercitarea cu lipsă de măsură a atribuțiilor unor servicii secrete, prin infiltrarea, supravegherea și subordonarea unor persoane și instituții, operațiuni care contravin, în mod flagrant, Constituției. Cum ar fi, de pildă, prezența ofițerilor acoperiți sau racolarea, prin diverse mijloace, de informatori din rândul magistraților, parlamentarilor, conducătorilor unor partide ori reprezentanți ai puterii executive.
Păi dacă acesta este „sistemul”, atunci delimitarea de el, de către Serviciul Român de Informații, ar constitui o veritabilă revoluție. Ar urma, nici mai mult, nici mai puțin, ca Serviciul Român de Informații să declanșeze o luptă necruțătoare împotrivă lui însuși.
Să mă ierte domnul Eduard Hellvig, noul director ar Serviciul Român de Informații, dar dacă această teză, lansată de colaboratori ai subordonaților domniei sale, din două televiziuni de știri, va fi cumva însușită, în mod formal, de către instituție, atunci voi consideră că SRI, pur și simplu, ne jignește inteligența. Dincolo de faptul că inițiază una dintre cele halucinante gogomănii din existența sa. (Sorin Rosca Stanescu)

vineri, 31 iulie 2015

"Cu subiect şi predicat": în România s-au constituit în mod ilegal structuri nelegitime de putere, racordate extern

Prioritate de Dreapta


A ajuns s-o spună taman "S.O.V", dar aş adăuga: instituţiile şi indivizii care iniţiază, tolerează şi tăinuiesc această situaţie comit acte de trădare. Nu există alibiul/noţiunea de "aliaţi privilegiaţi" care să atenueze sau să disculpe faptele de trădare în urma cărora se cedează controlul către alte state, nici "interese superioare" (ale cui ?!) care să justifice "metodele". Există doar trădare, abjectă şi probabil şi bine remunerată.

[...]  In schimbul protectiei si ajutorului pe care l-au acordat si continua sa-l acorde atat Romaniei, cat si lui Basescu, americanii au cerut si au primit dreptul sa construiasca, in Romania, o structura de putere, dincolo de structura legitima a unui stat democratic. Au construit o structura de putere nelegitima.
Acesta a fost momentul cand am decis sa nu-l mai sprijin pe Basescu. NU asta era tipul de modernizare a Romaniei pe care mi-l doream. M-am simtit brusc tradat, batran si fara tara. Coleric fiind, nu m-am apucat de plans, ci am sarit la bataie. Deznodamantul il stiti. Mi-am rupt si celalalt picior si acum postez pe blog ca orice puscarias care se respecta, de la spitalul penitenciar Jilava.
In sfarsit, ajungem si la miezul chestiunii: care este structura nelegitima de putere despre care vorbim si cum functioneaza ea.
Serviciul Roman de Informatii
Acesta este condus politic de un politician, obscur pana la numirea sa in fruntea Serviciului. Pana atunci se stia despre el ca este „fiul tatalui” (suspectat de legaturi nu tocmai principiale cu niste servicii americane), ca este ruda foarte apropiata cu un mare scriitor roman si ca a semnat o afacere dubioasa cu niste fregate englezesti, cat a fost la M.Ap.N.
Din punct de vedere operativ, Serviciul este condus de catre un ofiter, la fel de obscur pana in momentul numirii lui in functia de adjunct al politrucului. Despre el se stie doar ca a fost implicat in afacerea cu jurnalisti romani rapiti in Irak. Avand o constitutie atletica, a fost folosit la caratul multor geamantane, care se pare ca au ajuns la destinatie ceva mai usoare decat la plecare.
Dincolo de operatiunile care sunt normale pentru genul acesta de institutie, ea se ocupa si de recrutare. Un lucru firesc, daca nu am tine cont de directiile si amploarea fenomenului – magistrati, politicieni, jurnalisti.
Aceste zone nu sunt doar infiltrate de S.R.I., ele sunt de-a dreptul infestate. Toate deciziile importante din acest stat nu sunt luate de structurile legitime, ci de aceasta structura ilegitima de putere. Aceasta institutie a devenit stat in stat. Nimeni nu o verifica, nimeni n-o sanctioneaza. Comisia aceea de control din parlament este alcatuita din noua Sebastian Ghita.
Conducatorii acestei institutii se raporteaza doar la Washington. Evident ca si cei de acolo „respecta” cu sfintenie principiile suveranitatii altui stat si le spun celor doi tiriplici ca au un presedinte in tara. Asta este semnalul ca, pentru o perioada de timp, butonul de comanda este la Basescu. Azi. Maine nu se stie.
Iata de ce liderii politici se intrec in a saruta poala caftanului american. Sa capete dreptul de a folosi butonul. Degeaba votezi un presedinte, daca Washington-ul nu-i da acces la acest buton.
Va sta la Cotroceni si va ascuti creioane.
Cum functioneaza?
 1. Prin serviciul tehnic te intercepteaza. Pe telefon sau ambiental. Pentru a te intercepta au nevoie de semnatura unui judecator, pe un document emis de ei. Judecatorul, dupa ce studiaza foarte atent si exigent motivele pentru care se cere interceptarea, semneaza mandatul de interceptare. Uneori (e drept, mai rar), cei de la S.R.I. solicita doisprazece semnaturi si se trezesc cu doua. Judecatorul a semnat de doua ori pe acelasi mandat de interceptare. Sa fie sigur. De aceea am spus ca le studiaza atent si exigent.
 2. Nu conteaza ce vorbesti, S.R.I. face plangere penala.
 3. Nu conteaza ce contine, procurorul va mai gasi, in mod indubitabil, inca doua-trei fapte. Putem presupune ca, intamplator, plangerea penala facuta de S.R.I. ajunge la un procuror onest, unul care sa nu fie acoperit. Fiti convinsi ca macar doi colegi „binevoitori” ii vor spune ca e jale mare cu plangerea respectiva, ca e in atentie, ca respectivul e cunoscut drept spagar sau spion rus.
 4. Procurorul solicita arestarea. „Nenorocitul” prezinta un pericol imens pentru societate.
 5. Pe toate televiziunile de stiri informatia incepe sa curga.
 6. „Nenorocitul” ajunge in instanta.
 7. Pe canalele de stiri apar primele stenograme.
 8. Judecatorul din prima instanta, dupa ce studiaza atent si exigent motivele pentru care procurorul cere arestarea, se retrage sa delibereze.
 9. Presa asteapta cu sufletul la gura.
 10. Obosit, garbovit, cu o mina descompusa, de dispret, judecatorul il atinteste pe „nemernic”. Curtea a decis, admite solicitarea Parchetului.
 11. Breaking News si mai galben. Incepe procesul de desfigurare a „nenorocitului”, chiar daca, intamplator, jurnalistul respectiv nu are relatii nefiresti cu S.R.I., se lasa antrenat de isteria generata de ofiterii aflati sub acoperirea de jurnalist.
„Desfigureaza-ti adversarul, arata-l lumii ca pe-un monstru si apoi poti sa-l ucizi”
Goethe

Aceasta este forta S.R.I. In tot acest joc sunt prinsi zeci de procurori, zeci de judecatori, zeci de jurnalisti. Toti ofiteri ai S.R.I. Toti actionand, nu in interesul statului roman, ci in folosul unui individ. Astazi, acest individ, cu toate pacatele lui, isi iubeste tara. Maine, poate ca acest bufon ajunge un dement. Ii schimba pe cei care conduc institutia si incepe sa se joace cu acest mecanism de o forta inspaimantatoare.

Deja suntem ascultati in pat cu nevasta sau amanta, in baie, in lift, in masina, in carciumi si baruri. Orice spunem se poate intoarce impotriva noastra. Suntem haituiti si bagati in puscarii pe capete pentru ca nu placem sau nu mai vrem sa cotizam.

Asta a inteles Basescu din ceea ce cativa dintre noi isi doreau. Modernizarea acestei tari. Nu a realizat ca acest „Golem”, pe care a acceptat sa il zamisleasca ca plata pentru protectia sa personala si a tarii lui, ne-a vulnerabilizat, si pe noi, si pe el, intr-o masura inimaginabila.

Nu mai cred de mult in inteligenta de supravietuitor a lui Basescu (din 2008)! Nu-mi mai plac demult americanii! In ciuda faptului ca incearca din rasputeri sa ne civilizeze. Sunt ani de zile de cand ne invata sa spunem ca avem incredere in Justitie, ca deciziile Justitiei nu se comenteaza. Oricine spune altceva este un neocomunist, un antidemocrat, un bou.

Mai Nea’ Unchiule, sunt pline puscariile de judecatori care au luat spaga neautorizata. Daca as fi comentat in sens negativ vreuna dintre deciziile pe care le-au luat cand inca mai era „Justitia”, m-ai fi decorat astazi? In mod sigur, nu. Ai fi zis, prin vocile „autorizate” din presa, ca bou am fost si bou am ramas!

Tipul acesta de slogan, dragii mei copii, este conceput pentru prosti si pentru lasi.

Prostul o ia gata mestecata, iar lasul are un motiv sa priveasca torturarea unui semen de-al sau, fara sa se simta mizerabil. Sincer sa fiu, ii prefer pe prosti acestor canalii. Prostul, in seninatatea lui, isi exorcizeaza sentimentul neputintei. Lasul isi legitimeaza ticalosia.

Cum a fost posibil sa-l lasam pe un semen de-al nostru sa fie haituit, torturat, casapit, sub ochii nostri si ai copiilor nostri, fara sa facem nimic? Dupa rusinea cumplita de acum 25 de ani, cand cu totii l-am asasinat pe Ceausescu in ziua de Craciun, traiesc acum acelasi sentiment, asistand neputincios la ceea ce s-a intamplat cu Voiculescu. Urletele haitasilor, vacarmul de latraturi ale cainilor, loviturile de ghioaga zdrobind maxilarul, demnitatea si craniul „Justitiei” imi defilau prin fata ochilor, imi striveau auzul si bruma de ratiune. Asa actioneaza „Golemul”.

Nu-l simpatizam pe Voiculescu, nu-mi placea aerul lui de dandy rascopt, atitudinea lui de „stie tot, poate tot” si multe altele. Nu-l apar, nu-l spal, nu-i sustin nevinovatia. Habar nu am daca a furat la I.C.A. sau nu si nici nu ma intereseaza asta. Acuz doar barbaria si ticalosia cu care a fost tratat.

Oare Scriitorul i-a spus politrucului sa-i citeasca romanul acela superb, „Recviem pentru nebuni si bestii”. Chiar daca da, sunt convins ca n-a facut-o. Ziua e ocupat cu prestatiile pentru Stapan, seara e prea beat, iar noaptea doarme.

SURSA: blog Sorin Ovidiu Vintu


6 comentarii :


Riddick spunea...
S-au prins şi ungurii că România nu mai este un stat, ci un teritoriu sub tutelă. Care execută misiuni anti-ungare la comandă externă.

”Știm că Statele Unite se implică activ în politica internă a României. Acum nu putem estima dacă activitățile (anti-ungare ale României) sunt rezultatul colaborării cu Statele Unite, dar încercăm să înțelegem ce anume, dacă pot să mă exprim astfel, se întâmplă acolo."

http://www.flux24.ro/seful-serviciilor-secrete-maghiare-anunta-planurile-in-romania-tinta-bazinul-carpatic-sua-se-implica-activ-in-politica-interna-a-romaniei-bucurestiul-are-un-sprionaj-bun-la-bruxelles/
Riddick spunea...
Dacă este adevărat, atunci înseamnă că în România s-a instaurat o dictatură mascată

Nu ţine cioaca cum că "pentru a fi eficientă, anticorupţia trebuie să folosească (și) metode la limita legii, ori chiar de-a dreptul ilegale". Fiindcă nimeni nu poate garanta că abuzul practicat se va limita doar la "corupți" !

O declarație în clar din care reiese că puterea judecătorească a fost "preluată" de un centru de decizie ale cărui loialități sunt extrem de neclare (ca să spun doar atât...).

Lumea Justiției:

(mai multe detalii aici)

DECLARATIE BOMBA – Judecatoarea Viorica Costiniu, presedinte de onoare al AMR, dezvaluie ca majoritatea magistratilor aflati in “campul tactic” al SRI au semnat angajamente, sub riscul sanctiunii, ca vor solutiona dosare pe documente secrete la care nici inculpatul, nici avocatul nu au acces: “Angajamentele s-au semnat. Toata magistratura romana... sunt putini care n-au semnat” [...]

http://riddickro.blogspot.ro/2015/07/daca-este-adevarat-atunci-inseamna-ca.html
Crystal Clear spunea...
Este revoltator si faptul că unii dintre cei aflaţi la conducerea acestor structuri ilegale li s-a acordat şi cetăţenie SUA...
Riddick spunea...
Când ne-o intra naibii odată-n cap că străinii vin aici "pe interese", nu să vadă de binele nostru ?
Crystal Clear spunea...
Erata:( m-am grabit azi dimineaţa)

"Este revoltator si faptul că unora dintre cei aflaţi la conducerea acestor structuri ilegale li s-a acordat şi cetăţenie SUA"...
Riddick spunea...
Nici nu observasem. :)

luni, 20 iulie 2015

UE cere bani României pentru Grecia

Prioritate de Dreapta


Nu vreţi să ne facem noi o Uniune Românească? Cu Muntenia, Moldova, Transilvania şi Dobrogea? Sunt dispus să dau bani pentru Dobrogea.
BURSA:

MAI ÎNTÂI CĂ NU VREAU!


MAKE


     Eu, unul, nu vreau să-i dau Greciei 1,5 miliarde de euro, cum pare că a hotărât ieri Comisia Europeană să ne ceară fiecăreia dintre ţările membre ale Uniunii Europene, care nu suntem şi membre ale Zonei Euro (o garanţie totală de 13 miliarde de euro, împărţită la 9 ţări, dă o medie de 1,44 miliarde).
     Ştirea despre această solicitare a fost difuzată de Agerpres, la ora 16:21, de la Sofia (o preluare după Agenţia de ştiri bulgară BTA), relatând că vicepremierul Rumiana Bacivarova a precizat că apelul Comisiei Europene către statele membre ale Uniunii Europene de a ajuta Atena cu noul program de asistenţă nu este privit "pozitiv" de guvernul de la Sofia.
     Nu, nici eu nu îl privesc "pozitiv".
     Mai întâi că noi suntem nişte pârliţi, care abia dacă ne ţinem pantalonii pe noi, cum şi bulgarii sunt.
     Şi tot mai întâi, că pe noi ne-a ferit Dumnezeu să fim în Zona Euro, care se dovedeşte, acum, că nu este o ţintă, un exemplu, ci acolo s-au golit borcanele şi nu văd de ce ar trebui să le umplu eu.

     Mai întâi că eu nu sunt de acord ca Grecia să primească bani ca să rămână în Zona Euro, dar asta-i o chestie de principiu, pentru că se vedea cu ochiul liber, încă de acum cinci ani, că e falită şi că nu-şi poate plăti datoriile încă de pe atunci (care erau cu vreo 300 de miliarde mai mici), darămite acum, când înţelepţii Comisiei Europene vor să verse încă...dracu ştie cât, că-i vorba de sume combinate, de 90 de miliarde, plus vreo 35, plus ce le mai trece lor prin minte peste noapte, să le adauge la ce nu pot plăti!
     Dar, mai întăi că una e să nu fiu de acord, în principiu, şi alta este să-mi ceri bani să faci acel lucru cu care nu sunt de acord şi ajung să nu fiu de acord la pătrat.
     Mai întâi că nici grecii nu vor să fie ajutaţi cu confiscarea insulelor, a electricităţii, a reţelelor de infrastructură a porturilor; ei vor să fie lăsaţi în durerea lor, iar eu nu vreau să fiu parte la acest "subsidiu" dubios.
     Mai întâi că, atunci când ne dă bani (pe care eu nu i-am văzut niciodată, decât pe panouri înălţate în ţară pentru Victor Rebengiuc), Uniunea Europeană ne cere şi pe mă-sa şi pe ta-su - condiţii imposibile - şi nu ajunge nici un ban la mine, ci la hoţii şi vardiştii care apoi se bagă reciproc la puşcărie.
     Mai întâi că Uniunea Euopeană nu pare să îndeplinească ea insăşi condiţiile de stricteţe financiară pe care nouă ni le impune, căci ea se joacă cu trilioanele de euro ca şi când ar fi popice - lunar, emite 60 de miliarde, din nimic, nu o costă nimic, ci tot pe mine mă costă (la comerţul exterior, după cum e cazul).
     Mai întâi că banii pe care-i dă Uniunea Europeană sunt numai pentru proiecte de care eu insumi nu am nevoie - unde-s finanţările pentru reţelele de distribuţia presei, sau pentru sprijinirea activităţii jurnalistice, sau pentru tipografii, sau, pur şi simplu, pentru ziare?!; ce naiba, Uniunea Europeană nu a auzit de câinele democraţiei, de fluidizarea informaţiei pentru înflorirea comerţului, de rolul presei în dezvoltarea economică, socială şi culturală?!
     Mai întâi că...am obosit să explic.
     Mai întâi că nu vreau!.
     Dom'le, nu-mi convine.
     Nu vreau să ne vină această solicitare, e penibilă.
     Nu vreau nici măcar să fie luată în discuţie în Parlament, pentru că Parlamentul nostru face sluj la UE, cum a făcut şi Parlamentul Greciei, aprobând acordul care îi transformă pe greci în sclavi, pe muzică de cockteil Molotov, în Piaţa Sintagma.
     Mă tem că solicitarea va fi aprobată de Guvernul nostru, instantaneu, fără să o mai treacă prin Parlament, pentru că toţi ştim că nu-i decât pierdere de timp.
     Într-adevăr, pe la orele 16.40, ziariştii noştri au primit o confirmare, pe surse, că ştirea bulgarească este corectă: "Surse europene ne-au declarat că la al treilea pachet de ajutor financiar pentru Grecia, care ar putea fi gata la finalul acestei luni, prin Mecanismul European de Stabilitate, ar putea participa, în principiu, toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene.
     Acest ajutor este condiţionat însă de mai multe angajamente pe care trebuie să le respecte Grecia, dar şi de rezultatul din Parlamentele ţărilor din zona euro care votează acordul semnat luni de principiu între ţările din zona euro şi Grecia."
     Autorităţile noastre habar n-aveau de ştire.
     Nimeni.
     Nu vreţi să ne facem noi o Uniune Românească?
     Cu Muntenia, Moldova, Transilvania şi Dobrogea?
     Sunt dispus să dau bani pentru Dobrogea.

     *  NOTĂ
     Statele din Uniunea Europeană care nu sunt membre ale Zonei Euro: Bulgaria, Croaţia, Cehia, Danemarca, Ungaria, Polonia, România, Suedia, Marea Britanie.
     *
     *  16:21 Bulgaria, reticentă faţă de participarea la finanţarea de urgenţă a Greciei
     Sofia, 16 iul /Agerpres/ - Bulgaria este reticentă faţă de participarea la finanţarea de urgenţă a Greciei, a semnalat joi vicepremierul Rumiana Bacivarova, precizând că apelul Comisiei Europene către statele membre ale Uniunii Europene de a ajuta Atena cu noul program de asistenţă nu este privit "pozitiv" de guvernul de la Sofia, transmite BTA.
     Bulgaria nu şi-a anunţat deocamdată poziţia, însă direcţia spre care se îndreaptă aceasta "nu este către un răspuns pozitiv", le-a declarat Rumiana Bacivarova reporterilor.
     Comisia Europeană a solicitat Bulgariei, ca şi celorlalte opt state din Uniunea Europeană nemembre ale zonei euro, să contribuie printr-o garanţie la finanţarea de urgenţă a Greciei de aproape 13 miliarde de euro.
     "Noi respectăm cu stricteţe regulile UE şi credem că de la ţări precum Bulgaria, care urmează regulile în pofida tuturor dificultăţilor şi care nu au resurse, nu ar trebui să se aştepte să salveze state care nu au respectat regulile", a explicat vicepremierul bulgar.
     Rumiana Bacivarova a menţionat că discuţiile pe această temă vor continua, decizia finală a Bulgariei urmând să fie anunţată de premierul Boiko Borisov.
     AGERPRES

8 comentarii :

Riddick spunea...
A uitat Banatul (la "uniune"), dar o pun pe seama neglijenţei. Aşa, ar fi trebuit menţionată şi Crişana ("Partium", cum îi zic ungurii), care - istoric - nu e-n Transilvania "propriu-zisă", ci la vest de ea.
AnonimG spunea...
http://www.activenews.ro/externe/Tusk-In-Europa-exista-o-nemultumire-larg-raspandita-care-s-ar-putea-transforma-intr-un-nou-1968-revolutionar-121752

Daca e asa poate nu mai apucam sa ''cotizam'' pentru greci !!!

Riddick spunea...
"Mustul care fierbe" (de Octavian Goga) ;-)
Anonim spunea...
Voi ati adus GRECIA unde este voi sa o scoateti de acolo unde a ajuns. Do-n BOGDAN DIACONU se aude? La BRUXELES ... PARIS, LONDRA, ...
Riddick spunea...
"Ăia" aud, dar fac pe proştii.
Anonim G spunea...
Pai, parerea mea este ca, daca fac pe prostii, sa-i obligam sa se ''destepte'' !
Lumea zice ca Grecia a pierdut dar, de fapt, a obtinut vreo 80 de miliarde(colectate SI de la prosti), iar fmi-ul o va ajuta sa i se ierte o parte din datorie.
Deci, noi platim TOT TIMPUL si altii SUG TOT TIMPUL .
Nu acuz Grecia de ceva, dar desfid pe oricine imi va mai spune ca apartenenta la ue e benefica pentru noi.

Anonim G spunea...
Pe asta cum sa o mai inteleg, altfel decit o manipulare de Ferentari ?

http://www.activenews.ro/externe/O-televiziune-germana-i-a-umilit-pe-greci-cu-o-imagine-JOSNICA-si-un-mesaj-UE-2015-Grecia-a-fost-pusa-la-locul-ei-122010

Riddick spunea...
Banii ăia merg la "creditorii Greciei", nu-i cheltuie grecii. Mediile bine informate vorbesc despre perspectiva unei posibile revoluţii în Grecia, alţii bagă zvonuri "cu parfum de credibilitate" despre o lovitură de stat militară.